اِٹلی کی فلاحی تنظیمات
DIRITTI PER TUTTI, RADIO ONDA D’URTO, MAGAZZINO 47
کے منتظم اعلیٰ UMBERTO GOBBI
انتظامیہ محمدیہ اسلامی مرکز و جامع مسجد بریشیاء (اٹلی)کی جانب
سے اٹالین ودیگرمستحقین کیلئے اِمدادی پیکج وصول کرنے پر اظہار خیال کرتے ہوئے

Oggi per conto dell’ Associazione Associazione Diritti per tutti e del CSA Magazzino47 ho ricevuto numerosi scatoloni contenenti pasta, riso, biscotti, latte ecc. oltre a buoni spesa per 400 euro dal Muhammadiah Islamic Center (che gestisce la Moschea pakistana di Via della Volta) per sostenere le famiglie italiane e immigrate sotto sfratto e/o rimaste senza reddito a causa dell’ emergenza sanitaria oltre che per rifornire i punti di mutuo aiuto alimentare. “Avete sempre lottato con noi per i nostri diritti e noi vogliamo ricambiare” hanno affermato. Un gesto di fratellanza e generosità che dimostra la forza della convivenza solidale bresciana, basata sul rispetto delle diversità di provenienza culturale, religiosa o del colore della pelle, per un futuro .libero dal coronavirus

Need Help? Chat with us